Người dơi Arkham Asylum Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-5 của 5

drunksheep đã đưa ý kiến …
THis game was my first Platinum Trophy ever. :3 đã đăng hơn một năm qua
catwomanDC đã đưa ý kiến …
i tình yêu it i rekon the disk will break if i keep playing it as much as i do !! :) đã đăng hơn một năm qua
-EpicCute- đã đưa ý kiến …
I'm obsessed with this game! It's absolutely BRILLIANT!!!! đã đăng hơn một năm qua
jem1147 đã bình luận…
I agree :) I want it SOO bad! hơn một năm qua
girinuyasha đã đưa ý kiến …
I <3 Người dơi Arhkam Asylum! Even girls like boy games!!! đã đăng hơn một năm qua
sad
Vixie79 đã đưa ý kiến …
I always wanted to play this game. But, I don't have an xbox 360 hoặc a PS3. :( đã đăng hơn một năm qua
slash5 đã bình luận…
bạn can buy game for PC. I think game is only for Windows if bạn got linux hoặc other, than i can't help you. hơn một năm qua
Vixie79 đã bình luận…
I have windows Vista. hơn một năm qua
girinuyasha đã bình luận…
but maybe itll work on windows hơn một năm qua