Người dơi (1989) Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

hitman11 đã đưa ý kiến …
I actually prefer Nicholson's Joker to Ledger's, althought he was damn good đã đăng hơn một năm qua
hitman11 đã bình luận…
I also prefer burton as director hơn một năm qua
hitman11 đã bình luận…
And actually... I prefer Keaton as Bats, yeah, I'm a người hâm mộ of this film hơn một năm qua
FunkeLover đã đưa ý kiến …
I luv the Joker. I luved the ending đã đăng hơn một năm qua
jokerfan28 đã đưa ý kiến …
I loved the Joker. I hated the ending. đã đăng hơn một năm qua