trả lời câu hỏi này

Barney & Ted Câu Hỏi

What´s your yêu thích Ted and Barney moment(s)?

 What´s your yêu thích Ted and Barney moment(s)?
 SaturdaySurpris posted hơn một năm qua
next question »