Barbie: Life in the Dreamhouse Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 11

Karina59 đã đưa ý kiến …
búp bê barbie is one of my yêu thích character and I watch her alot đã đăng hơn một năm qua
prettyraks đã đưa ý kiến …
Have bạn seen the new episodes starting from pool party which is episode 45. It has got a new season opening that is a big version and lots thêm đã đăng hơn một năm qua
adesantiago đã đưa ý kiến …
Does anyone think that Ken needs a male friend in this show? đã đăng hơn một năm qua
Madmozell đã bình luận…
Yes hơn một năm qua
MirandaAlivia đã bình luận…
I think so. He needs thêm male Những người bạn hơn một năm qua
fahmad27 đã bình luận…
Yes. hơn một năm qua
heart
amarishal đã đưa ý kiến …
wowwww finally i found this club đã đăng hơn một năm qua
coolcoutur đã đưa ý kiến …
I am the 100th fan! :D đã đăng hơn một năm qua
monkey
vikas_234 đã đưa ý kiến …
Any one know that in which channel does BLIDH come. đã đăng hơn một năm qua
MajorAbbey đã đưa ý kiến …
Finally watched LITD, and I'm glad I did. It's a fun series. đã đăng hơn một năm qua
Animated_Paint đã bình luận…
It always manages to make me laugh :) hơn một năm qua
crying
Jessikaroo đã đưa ý kiến …
Why aren't there thêm fans? D: I know so many people on Youtube and Tumblr that tình yêu LITD and there's barely any here! đã đăng hơn một năm qua
1Barbiemoviefan đã bình luận…
I agree with you. I think we need to spread the word to people on bạn tube and tumblr to tham gia fanpop. Who's with me? hơn một năm qua
sunny
CleoCorinne đã đưa ý kiến …
Seriously, LITD made búp bê barbie earn THOUSAND of những người hâm mộ all over the world and there are only 28 fans? ...I need to do something. Vitty, I'll post the link to this fanspot on my Barbie-themed Tumblr blog ;) đã đăng hơn một năm qua
3xZ đã bình luận…
OMK!!!! Thankies so much, Ceci!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
Tigressfan10689 đã đưa ý kiến …
I'm a little angry that they made Skipper lazy for this webisode series. I know she's way better than that! đã đăng hơn một năm qua
3xZ đã bình luận…
She's "lazy" because she is too gadget-maniac, lol. But still, I tình yêu her. hơn một năm qua
EppofangirlXD đã bình luận…
Skipper is my fav. :) hơn một năm qua
alaina86 đã bình luận…
My fav. is Skipper too. tht's is why my biểu tượng is Skipper hơn một năm qua
alaina86 đã bình luận…
alright those who luv skipper vote for Skipper in the who is your yêu thích character And pass this to every one who luvs skipper thnx hơn một năm qua
smile
jessowey đã đưa ý kiến …
hop bạn guys like these picks đã đăng hơn một năm qua
3xZ đã bình luận…
I tình yêu it. :) hơn một năm qua