búp bê barbie and the Diamond lâu đài Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 16

heart
ARIEL-RAPUNZEL đã đưa ý kiến …
Creer ! Tu debes creer Tu sueño veras hacer realidad Creer ! Con tu corazon veras Tu cancion viviras.♪♫ đã đăng hơn một năm qua
HiCrystelle đã đưa ý kiến …
hi guys đã đăng hơn một năm qua
smile
jeneryjasper đã đưa ý kiến …
ad me guyzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz đã đăng hơn một năm qua
riyatink đã đưa ý kiến …
please see my club búp bê barbie fairy đã đăng hơn một năm qua
BarbieLovers đã đưa ý kiến …
I tình yêu búp bê barbie and The Diamond Castle, cause this movie teach about a true friend.
They are a true Những người bạn ever đã đăng hơn một năm qua
smile
a11-swift đã đưa ý kiến …
nice club!.......... đã đăng hơn một năm qua
crying
1Barbiemoviefan đã đưa ý kiến …
I tình yêu this movie it one of my favorites. I tình yêu the message in this movie. I just wish I could watch it with my best friend. Every time I see this movie I miss her and at the same am happy she is my friend. It's kind of funny because she is like Liana because she has blondie hair and I am like Alexa because I have the same hair as her. Plus the soundtrack for this movie is amazing. Who agrees with me? đã đăng hơn một năm qua
44arumem đã bình luận…
Really! Mines too as much as bạn do! Really! I'm so sorry too hear that but I hope bạn watch it with your best friend! Really! I'm so sorry too hear that your friend od gone but I hope she comes back and I hope bạn feel better! Really! I see! Really! Oh I see too! I know right! I agree with bạn the most too! I hope you're feeling okay and alright my dear sweet good kind friend! (hug)(hug)(hug)(hug)(love)(love)(love)(love):):) hơn một năm qua
44arumem đã bình luận…
$_$ hơn một năm qua
1Barbiemoviefan đã bình luận…
(_( hơn một năm qua
urmi_goswami đã đưa ý kiến …
búp bê barbie in diamond lâu đài is barbie's best movie. i tình yêu it. true Những người bạn are always connected đã đăng hơn một năm qua
MermaidElleAmy đã đưa ý kiến …
I just finished nghề viết văn the whole script for it! Took me 2 days (Not in a row though) đã đăng hơn một năm qua
jacintakabure33 đã đưa ý kiến …
I tình yêu búp bê barbie and the diamond lâu đài dat mah little sister favor movie. đã đăng hơn một năm qua
love_barbie110 đã đưa ý kiến …
hello Những người bạn how are bạn all đã đăng hơn một năm qua
cherl12345 đã bình luận…
Thank bạn hơn một năm qua
heart
amel556 đã đưa ý kiến …
this is my yêu thích movie đã đăng hơn một năm qua
Raghad20 đã bình luận…
I tình yêu the biểu tượng of this club <3 hơn một năm qua
smile
meghanavarma đã đưa ý kiến …
i like búp bê barbie in the diamond lâu đài đã đăng hơn một năm qua
rizwansait1 đã bình luận…
I tình yêu it ! hơn một năm qua
Rapunzel16 đã đưa ý kiến …
275th người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua
kiss
vimaladevinna đã đưa ý kiến …
i like this đã đăng hơn một năm qua
zzz
Mudpit555 đã đưa ý kiến …
I had only joined the búp bê barbie người hâm mộ club 'cause my little sis tình yêu barbie. đã đăng hơn một năm qua