B.A.P Updates

a video đã được thêm vào: YOUNGJAE(영재) - 'Music Video + Photoshoot (LA) cách đây 8 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: YOUNGJAE - Forever Love(show champion) cách đây 8 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: YOUNGJAE(영재) 'Forever Love' M/V Behind Scene (interview) cách đây 9 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: YOUNGJAE(영재) 'Forever Love' Dance Practice cách đây 9 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: YOUNGJAE(영재) 'Forever Love' M/V Making Film cách đây 9 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: YOUNGJAE(영재) 'Forever Love' M/V cách đây 9 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: JUST DAEHYUN THINGS cách đây 9 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: JUST JONGUP THINGS cách đây 9 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: JUST HIMCHAN THINGS cách đây 9 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: JUST ZELO THINGS cách đây 9 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: Yoo Youngjae Funny Moments (B.A.P) cách đây 9 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: YOUNGJAE(영재) 'Forever Love' M/V Teaser cách đây 9 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: JUST YONGGUK THINGS cách đây 9 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: Yongguk - Earned it cách đây 9 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: BAP Jongup Laughing and Funny Moments cách đây 9 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: Yongguk Moments (Cute/Funny) cách đây 9 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: BAP Jongup cute and funny moments cách đây 9 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: YOUNGJAE Comeback Trailer cách đây 9 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: BAP.Youngjae Moments (Cute/Funny) cách đây 9 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: BAP:Youngjae Moment 2/2 cách đây 9 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: BAP:Youngjae Moments1/2 cách đây 9 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: YOUNGJAE(영재) - 'Another Night' (Choreography MV) cách đây 9 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: YOUNGJAE(영재) - 'GRAVITY' (CHOREOGRAPHY MV) cách đây 9 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: YOUNGJAE(영재) - CHOREOGRAPHY M/V cách đây 9 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: ZELO(젤로) 'Parkour(파쿠르)' Short Film cách đây 11 tháng by Ieva0311
a link đã được thêm vào: B.A.P’s Jongup Surprises AOMG Judges bởi Applying For Hip Hop Audition hiển thị “Signhere” cách đây 11 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: ZELO(젤로) 'Flash, Party!' PERFORMANCE VIDEO hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: ZELO - Questions/ Kpop TV hiển thị | M COUNTDOWN hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: ZELO - Questions, 젤로 - 알고싶어@Show âm nhạc Core 20190706 hơn một năm qua by Ieva0311
fan art đã được thêm vào: Youngjae🌹💖 hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: ZELO(젤로) ‘알고싶어 (Questions)' Official MV hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: 알고싶어(Questions) - ZELO(젤로) [뮤직뱅크 âm nhạc Bank] 20190621 hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: JUNG DAE HYUN (정대현) - 너는 내게 (YOU’RE MY) MV hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: 정대현 - 너는 내게(You're my) M/V Trailer hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: DAE HYUN 1st MINI ALBUM [Chapter2 “27”] Highlight (전곡미리듣기) hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: Zelo's new agency confirms rapper will release mini album in May hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: Daehyun Youtube Channel hơn một năm qua by Ieva0311
a poll đã được thêm vào: My hàng đầu, đầu trang 5 B.A.P songs; which is your favorite? hơn một năm qua by zanhar1
a video đã được thêm vào: [Teaser] Lee Yejoon (이예준) - 너와 나 우리 (私たち) (Feat. ZELO of B.A.P) hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: Former B.A.P member Bang Yongguk announces European tour hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [MV] BANG YONGGUK (방용국) - 히키코모리 (HIKIKOMORI) hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [Teaser] BANG YONGGUK (방용국) - 히키코모리 (HIKIKOMORI) hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [Teaser] BANG YONGGUK (방용국) - 히키코모리 (HIKIKOMORI) hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: Bang Yong Guk Official Website hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: Bang Yong Guk opens up his official website hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: Bang Yong Guk depicts loneliness in new teaser image for 'Hikikomori' hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [MV] DAE HYUN(대현) (B.A.P) _ Baby hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: B.A.P ~Annoying(짜증이 나) (Feat.Zelo)💖💖💖 hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: B.A.P "B.A.P THE BEST -JAPANESE VERSION-" TRAILER hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: B.A.P sky dive + canival + wake me up + 1004 + young, wild & free @ 2018 레저 춘천 K-POP hơn một năm qua by Ieva0311