Bang Yong Guk Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-5 của 5

heart
13_jerome đã đưa ý kiến …
good eve K~Popers :) đã đăng hơn một năm qua
blush
Soul_Dragneel đã đưa ý kiến …
♥ Bang Yongguk! ♥
♥ ~Love him very much! >.< đã đăng hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã đưa ý kiến …
tình yêu Yong Guk! amazing rapper, and such a hottie!<33:} đã đăng hơn một năm qua
warhan6 đã bình luận…
yup.same to me:)....totally agree:}<3 hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
<33 hơn một năm qua
13_jerome đã bình luận…
<3 yeah hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
:)<3 hơn một năm qua
starryeyed14 đã đưa ý kiến …
How come bạn only got 15 những người hâm mộ including me?aybe some people are in tình yêu with bạn but don't know about người hâm mộ pp? đã đăng hơn một năm qua
Linanel08 đã đưa ý kiến …
Bang Yong Guk oppa ♥ đã đăng hơn một năm qua