trả lời câu hỏi này

BAD TOUR 1987-1989 Câu Hỏi

what's your yêu thích song from the bad tour

i tình yêu all of them :)
 what's your yêu thích song from the bad tour
 mjfanforever22 posted hơn một năm qua
next question »

BAD TOUR 1987-1989 Các Câu Trả Lời

7love7 said:
i tình yêu all of them but my fav are Dirty Diana and Man in the mirror!<3
select as best answer
 i tình yêu all of them but my fav are Dirty Diana and Man in the mirror!<3
posted hơn một năm qua 
*
cool :)
mjfanforever22 posted hơn một năm qua
*
<3
7love7 posted hơn một năm qua
*
<3i sent it to bạn bởi message! =)
7love7 posted hơn một năm qua
mjpeterpan said:
Man in the mirror and Dirty Diana!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »