thêm chủ đề trên diễn đàn

Avatar Truyền thuyết về Korra diễn đàn

hiển thị số diễn đàn 1-41 trên tổng số chủ đề 41 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
(NEXT Avatar IDEAS) The legend of...  MillsRai18 0 1549 hơn một năm qua
Avatar The Legend Of Korra your own character  Lt_Ghost21 8 10659 hơn một năm qua
Ghost's Avatar RP  TheAdventGhost 1787 78232 hơn một năm qua
How did Aang die?!  123cosmo4 41 338956 hơn một năm qua
Is there going to be a third Avatar series?  KobeeLR 1 8146 hơn một năm qua
What type of bender are you?  trixie123 63 16152 hơn một năm qua
Legend of Korra RP?  shadirby 725 42716 hơn một năm qua
The First Real Death of Avatar  123cosmo4 2 1825 hơn một năm qua
how did toph die  iceblaze123 0 2600 hơn một năm qua
Legend of Korra biểu tượng Contest (Round 8) - The Avatar  carrieicecream 57 15171 hơn một năm qua
Would bạn Rather..  NightFrog 61 9435 hơn một năm qua
LOK Episode Discussion diễn đàn  zanhar1 26 3442 hơn một năm qua
Legend of Korra biểu tượng Contest ★ Round 3  pumpkinqueen 16 3587 hơn một năm qua
Describe Each Character Using 1 Word  NightFrog 49 13771 hơn một năm qua
Countdown to 2000 fans!  zanhar1 174 11510 hơn một năm qua
Buy the Legend of Korra costumes online  jaedong 1 4239 hơn một năm qua
*WARNING*This câu hỏi is only for the people THAT HAVE SEEN THE FINALE.if u haven't this câu hỏi is a DEFINATE SPOILER.Ok so since Mako and Korra are together,do bạn think Asami and Bolin will get together?  number1girl11 14 4205 hơn một năm qua
What happened to Sokka, Katara's brother???  RedX 1 5364 hơn một năm qua
Legend of Korra Role Play  PFEIFFER11 2 2933 hơn một năm qua
Why???  arschwartz 0 1641 hơn một năm qua
Last Letter Game  carrieicecream 41 5010 hơn một năm qua
Wrong Answer Game  katiemac620 80 6182 hơn một năm qua
NEW Banner  princessAries 16 3656 hơn một năm qua
Episodes Discussion *Spoilers Ahead*  xDark_Angelx 13 5124 hơn một năm qua
Legend of Korra Ocs  PFEIFFER11 2 2688 hơn một năm qua
Episodes Are Getting Crazy  Kelsey19687 3 2401 hơn một năm qua
The Legend Of Korra Vending Machine Game  zanhar1 49 4501 hơn một năm qua
Korra Looks into the future  kristalovepercy 10 2091 hơn một năm qua
Benders VS Non-benders  carlie445 14 2278 hơn một năm qua
Avatar: The Legend of Korra Podcast  RexBarron 1 1330 hơn một năm qua
I knew it!  123cosmo4 5 1693 hơn một năm qua
The Legend of Korra RP  Amai21 3 1754 hơn một năm qua
Do bạn think Korra will ngày in the new series.  AvataraAang1 9 1530 hơn một năm qua
The Legend of Korra Season 1 Episode 5 Free  pelerbanget 0 9633 hơn một năm qua
A Prediction to the Future  123cosmo4 0 1475 hơn một năm qua
The secret to Amon's spiritual chi blocking and an obvious spoiler oin the series.  Xierf 1 2886 hơn một năm qua
vote for your yêu thích banner  princessAries 21 1910 hơn một năm qua
banner suggestions  princessAries 10 3588 hơn một năm qua
Legend of korra  kingJfan3 5 5062 hơn một năm qua
Korra?  emmausgirl94 4 2829 hơn một năm qua
Legend of Korra Info  JediWaterBender 0 1010 hơn một năm qua