Audioslave Updates

a video đã được thêm vào: Audioslave - One In The Same hơn một năm qua by remy_46
a video đã được thêm vào: Audioslave - Shadow on the Sun hơn một năm qua by remy_46
a link đã được thêm vào: Painted T-shirt inspired bởi Audioslave - quả anh đào, anh đào Sunset hơn một năm qua by CherrySunset
a comment was made to the poll: Who is the best member of Audioslave, musically? hơn một năm qua by xxsasukexx89