Aron Ralston Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-2 của 2

lia150892 đã đưa ý kiến …
Never give up.. I cant believe he cut his arm. Its brave!! Like him..^^ đã đăng hơn một năm qua
prettylilemily đã đưa ý kiến …
how does he only have 14 những người hâm mộ he and bethany hamilton are some of the most amazing athletes ever! hes a great hiker! đã đăng hơn một năm qua
lia150892 đã bình luận…
Yea.. I agree.. hơn một năm qua