trả lời câu hỏi này

April Fools ngày Câu Hỏi

Wats da b3st prank uv 3vr pulld?

t3ll m333333!!!!!
1s i prankd my sis... s3nd m3 a m3ssa3... t3n ill t3ll u
 sassikassi posted hơn một năm qua
next question »