rượu làm bằng trái táo, applejack My Little Pony: Friendship is Magic Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 32

deweese đã đưa ý kiến …
yes đã đăng hơn một năm qua
deweese đã đưa ý kiến …
bạn are very sweet đã đăng hơn một năm qua
Patch528 đã đưa ý kiến …
bạn are green eyes đã đăng hơn một năm qua
Patch528 đã đưa ý kiến …
rượu làm bằng trái táo, applejack bạn have good girl country flair đã đăng hơn một năm qua
Patch528 đã đưa ý kiến …
rượu làm bằng trái táo, applejack bạn are very sweet đã đăng hơn một năm qua
lpsbirdlover531 đã đưa ý kiến …
Aj mine too. đã đăng hơn một năm qua
djbloodstain đã đưa ý kiến …
aj is my yêu thích character ever đã đăng hơn một năm qua
heart
skyasha đã đưa ý kiến …
táo, apple is so AWESOME đã đăng hơn một năm qua
P_Twilight_ đã đưa ý kiến …
I hope AppleJack likes this club đã đăng hơn một năm qua
kiss
Ariana_Grande27 đã đưa ý kiến …
Looooooove bạn táo, apple jack your so energetic like Pinkie PIE đã đăng hơn một năm qua
surprise
davyb đã đưa ý kiến …
Man, this club is dead. đã đăng hơn một năm qua
1applejackfan đã đưa ý kiến …
I'm putting this club back together bởi adding new số phiếu bầu a d other things if I can, anybody regect this offer đã đăng hơn một năm qua
1applejackfan đã đưa ý kiến …
i have a kindle and i don't know how to put a Avatar pic đã đăng hơn một năm qua
--fluttershy--- đã bình luận…
i have a kindle too and when bạn go to your các bức ảnh and add a pic and then click "make this my thông tin các nhân pic" and hit summit hơn một năm qua
--fluttershy--- đã bình luận…
hoặc bạn go to bạn các bức ảnh and under bạn bức ảnh there is three things.underbit and in the middle click that and it will load and tyere bạn go two ways.to do.it hơn một năm qua
applejackrocks đã đưa ý kiến …
*Tear rolls* This club is totally forgotten! đã đăng hơn một năm qua
1applejackfan đã bình luận…
THIS CLUB WILL NEVER BE FORGOTTEN hoặc else ;) hơn một năm qua
Candycupcake đã bình luận…
Nope! i will never forget AJ. Her and RD are my fav. ponies! :) hơn một năm qua
-Apple-Bloom- đã đưa ý kiến …
A club for my sister? That's awesome! Aw, she has thêm những người hâm mộ than my club! Ah well, she deserves them những người hâm mộ :) đã đăng hơn một năm qua
Tawnyjay đã đưa ý kiến …
Another great ending to another great season.

(By the way: the finale of season two has to be my yêu thích episode ever. :3)

I'm actually crying because it was so amazing. And because we have to wait another 6 months-ish for season three to come out. đã đăng hơn một năm qua
Applejack14 đã đưa ý kiến …
A club about me? Cool! đã đăng hơn một năm qua
-RainbowDash- đã bình luận…
Yeah... buts mine better :DD hơn một năm qua
applejackrocks đã bình luận…
howdy applejack! ya better tell your family that i tình yêu 'em all hơn một năm qua
flutterjack đã bình luận…
i like rượu làm bằng trái táo, applejack and fluttershy but i like aj hơn một năm qua
flutterjack đã bình luận…
i like rượu làm bằng trái táo, applejack and fluttershy but i like táo, apple jack most hơn một năm qua
Genius_626 đã đưa ý kiến …
my yêu thích ngựa con, ngựa, pony :)

don't judge! --not that bạn guys will, but if anyone else saw my Neo biểu tượng and this comment, they'd be all like o.0 đã đăng hơn một năm qua
djbloodstain đã bình luận…
bro we are all Những người bạn here we dont judge and if someone does well thats not being a true friend is it hơn một năm qua
thunderslasher đã đưa ý kiến …
just me hoặc is she the best one on the hiển thị đã đăng hơn một năm qua
-AppleJack- đã đưa ý kiến …
wow looks like i got a lot of friends!

thank bạn every one keep fannin'~! đã đăng hơn một năm qua
-RainbowDash- đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại kk hơn một năm qua
thunderslasher đã bình luận…
i will hơn một năm qua
hotlia đã đưa ý kiến …
táo, apple u rock đã đăng hơn một năm qua
moldboy đã đưa ý kiến …
rượu làm bằng trái táo, applejack is the best ngựa con, ngựa, pony i know. Keeps me going every day... shes like coffee, but better. đã đăng hơn một năm qua
thunderslasher đã bình luận…
she is my new fav hơn một năm qua
1applejackfan đã bình luận…
i know right hơn một năm qua
cindy47b đã đưa ý kiến …
táo, apple Jack... What kind of talent is apples? Apples? What? đã đăng hơn một năm qua
kittykay714 đã bình luận…
i <3 apples!!!! llmunch-munch!ll hơn một năm qua
1applejackfan đã bình luận…
cindy i hope thats not offensive hoặc i cái tát, đánh đập, smack u right in ur face hơn một năm qua
davidbillups đã đưa ý kiến …
rượu làm bằng trái táo, applejack is so awsome! đã đăng hơn một năm qua
thunderslasher đã bình luận…
ikr hơn một năm qua
laugh
AmyRosee đã đưa ý kiến …
Her Accent Is Howdy! đã đăng hơn một năm qua
IceyTheGlaceon đã đưa ý kiến …
AppleJack is my một giây fav ngựa con, ngựa, pony cause Fluttershy is in first because im just like fluttershy đã đăng hơn một năm qua
cookiemaster đã đưa ý kiến …
The reason why I tình yêu rượu làm bằng trái táo, applejack is because of her accent. <3 đã đăng hơn một năm qua
heart
HannahStickles8 đã đưa ý kiến …
From all my little ponies... I tình yêu mostly rượu làm bằng trái táo, applejack :D She rocks!! đã đăng hơn một năm qua
heart
pomfan2 đã đưa ý kiến …
rượu làm bằng trái táo, applejack is just.... Awesome!!! My favourite ngựa con, ngựa, pony <3 đã đăng hơn một năm qua
airforcebrony đã bình luận…
Mine is cầu vồng dash and rượu làm bằng trái táo, applejack hơn một năm qua
pomfan2 đã bình luận…
Oh that's cool ! :D hơn một năm qua
no1BOLTfan đã bình luận…
my yêu thích is fluttershy but AJ is only 1% behind her! hơn một năm qua
Vanilla_Fan đã đưa ý kiến …
rượu làm bằng trái táo, applejack just rocks :D đã đăng hơn một năm qua
HannahStickles8 đã bình luận…
Agree :D hơn một năm qua
smile
carenwang90 đã đưa ý kiến …
63 người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua
big smile
x-Applejack-x đã đưa ý kiến …
Well looky here! A 'club' just for me! Thanks for being all kindly and fanning my club ya'll! đã đăng hơn một năm qua
someone_save_me đã bình luận…
Yw ^-^ hơn một năm qua
x-Applejack-x đã bình luận…
^w^ hơn một năm qua