hiển thị số diễn đàn 1-23 trên tổng số chủ đề 23 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
RadioJack with Reita feat. Aoi (5th September 2008)  VKei_Addict 0 1077 hơn một năm qua
GazettE : 1st Impression of Uruha  VKei_Addict 0 1462 hơn một năm qua
Uruha & English  VKei_Addict 0 1356 hơn một năm qua
HA??!!  VKei_Addict 0 989 hơn một năm qua
GazettE : Place They Don't Like  VKei_Addict 0 814 hơn một năm qua
Aoi,Reita,& Host Girl  VKei_Addict 0 513 hơn một năm qua
Aoi x Ruki [The GazettE]  VKei_Addict 0 545 hơn một năm qua
Aoi [The GazettE]  VKei_Addict 0 378 hơn một năm qua
The GazettE and their shocking experiences!  VKei_Addict 0 368 hơn một năm qua
You've released 2 singles, Regret and FITB, so bạn guys can relax a bit, right? [Neogen YB 2006]  VKei_Addict 0 797 hơn một năm qua
About Reita's fashion...  VKei_Addict 0 544 hơn một năm qua
Pets~ [Neogen YB 2006]  VKei_Addict 0 457 hơn một năm qua
What are bạn currently into right now? [Neogen YB 2006]  VKei_Addict 0 530 hơn một năm qua
Aoi [The GazettE]  VKei_Addict 0 404 hơn một năm qua
GUREN  VKei_Addict 0 664 hơn một năm qua
danh sách of songs bởi Aoi. (The GazettE)  VKei_Addict 0 770 hơn một năm qua
Are bạn concerned about environmental issues?  VKei_Addict 0 482 hơn một năm qua
Your favourite artist?  VKei_Addict 0 486 hơn một năm qua
What's the most reckless thing you've done?  VKei_Addict 0 595 hơn một năm qua
About Reita  VKei_Addict 0 555 hơn một năm qua
When meeting for the first time, what were your impressions of each other?  VKei_Addict 0 730 hơn một năm qua
tình yêu  VKei_Addict 0 682 hơn một năm qua
Aoi [The GazettE]  VKei_Addict 0 894 hơn một năm qua