AOA (Ace of Angels) Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 17

poki- đã đưa ý kiến …
Can't believe Bingle Bangle promotions are already over 😢 đã đăng hơn một năm qua
poki- đã đưa ý kiến …
Really sad that ChoA left the group ❤️ đã đăng hơn một năm qua
heart
C8rissy đã đưa ý kiến …
Congrats to AOA with another win with Excuse Me!:) đã đăng hơn một năm qua
meh
jlhfan624 đã đưa ý kiến …
Is changing the name of a club possible? They're not the ace of ANGLES, it's ANGELS. I would totally tham gia if it was right... đã đăng hơn một năm qua
Ieva0311 đã bình luận…
No it's not possible, but I don't care about it. Just mind AOA and not other name :) hơn một năm qua
C8rissy đã bình luận…
@leva0311 it doesn't matter what bạn dont care about because it bothers her so bạn need to take that into consideration because I have noticed a lot of Kpop các câu lạc bộ that are sloppy hoặc not spelled right multiple times so it should matter because it makes the spots look sloppy... hơn một năm qua
Ieva0311 đã bình luận…
*said hơn một năm qua
Roxmeilyn1 đã đưa ý kiến …
Who wants to be my friend? đã đăng hơn một năm qua
smile
sakuray đã đưa ý kiến …
Joined :3 đã đăng hơn một năm qua
haalfasyi đã đưa ý kiến …
Joined đã đăng hơn một năm qua
carlokpop đã đưa ý kiến …
Joined đã đăng hơn một năm qua
YooShidae đã đưa ý kiến …
Joined ;) đã đăng hơn một năm qua
KippyGirl đã đưa ý kiến …
Joined đã đăng hơn một năm qua
heart
GDheaSONE đã đưa ý kiến …
joined ^^ Jimin<3 đã đăng hơn một năm qua
smile
wynonajung đã đưa ý kiến …
joined đã đăng hơn một năm qua
big smile
yoonyulti đã đưa ý kiến …
Joined....=)) đã đăng hơn một năm qua
smile
shiraz97 đã đưa ý kiến …
joined đã đăng hơn một năm qua
pariapink đã đưa ý kiến …
joined!:) đã đăng hơn một năm qua
Jenjen_bunny đã đưa ý kiến …
I'm người hâm mộ number 5! Hope to be hearing lots from you~ đã đăng hơn một năm qua
big smile
ivanovic đã đưa ý kiến …
2nd fan!!
They seem like a very nice band :) đã đăng hơn một năm qua