Anushka Shetty Updates

a wallpaper đã được thêm vào: anushka shetty 151659435180 hơn một năm qua by Sanchala
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club Banner hơn một năm qua by Vishnu-S
a photo đã được thêm vào: anushka shetty hot hơn một năm qua by Aindrita-Fan
a comment was made to the photo: Anushka Shetty hơn một năm qua by satyamsweetlife
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club Banner hơn một năm qua by Vishnu-S
fan art đã được thêm vào: anushka shetty tensed hơn một năm qua by mohanraj007
a comment was made to the poll: Is Anushka Shetty a good Dancer? hơn một năm qua by kittycuty
a video đã được thêm vào: Anushka hơn một năm qua by Vishnu-S
a video đã được thêm vào: Anushka hot song hơn một năm qua by Vishnu-S
a video đã được thêm vào: Anushka sexy song hơn một năm qua by Vishnu-S
a video đã được thêm vào: Anushka hơn một năm qua by Vishnu-S
a video đã được thêm vào: Anushka Shetty hơn một năm qua by Vishnu-S
a video đã được thêm vào: Anushka interview with Asianet hơn một năm qua by Vishnu-S
a poll đã được thêm vào: Is Anushka Shetty a good Dancer? hơn một năm qua by Vishnu-S
a poll đã được thêm vào: Is Anushka Shetty the Hottest South Indian actress? hơn một năm qua by Vishnu-S
a question đã được thêm vào: Anyone know which is the favorite colour of Anushka Shetty? hơn một năm qua by Vishnu-S
a poll đã được thêm vào: Anushka Shetty is Hot hoặc Seductive? hơn một năm qua by Vishnu-S
an article đã được thêm vào: About Anushka....... hơn một năm qua by Vishnu-S
an article đã được thêm vào: Film Career.......... hơn một năm qua by Vishnu-S