trả lời câu hỏi này

Angelina Jolie Câu Hỏi

What is your favourite Angelina Jolie movie?

 australia-101 posted hơn một năm qua
next question »

Angelina Jolie Các Câu Trả Lời

anviange said:
tomb.raider
select as best answer
posted hơn một năm qua 
flightFlora said:
Wanted
select as best answer
posted hơn một năm qua 
cmatbumble said:
In Live Action, my hàng đầu, đầu trang yêu thích character that I like that Angelina Jolie has played is Evelyn Salt in “Salt.” In Animation, my hàng đầu, đầu trang yêu thích character I like that she plays is Master cọp cái, hổ, con hổ cái in the Kung Fu Panda films and shorts.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »