Angel vs Angelus Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-7 của 7

nickmylove đã đưa ý kiến …
link đã đăng hơn một năm qua
HoneyBadger0712 đã đưa ý kiến …
i find angelus entertaining, but i like Angel better atleast in the first 2 seasons after that not as much đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã đưa ý kiến …
Angel đã đăng hơn một năm qua
slayer123 đã đưa ý kiến …
Angelus sucks but i tình yêu Angel đã đăng hơn một năm qua
HoneyBadger0712 đã bình luận…
it's true souless ma cà rồng do that hơn một năm qua
jennyslayer101 đã đưa ý kiến …
i tình yêu buffy the vampire slayer and Angel and buffy and angle are ment to be together!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
IzzyOzera đã bình luận…
his name is Angel not Angle hơn một năm qua
jennyslayer101 đã bình luận…
yeah so who cares how bạn spell it hơn một năm qua
bratski2192 đã bình luận…
<3 Angel. Bangel r cute (personally a Spuffy shipper), but <3 both shows always. Beats out all other vamp genres IMO. hơn một năm qua
rabya_1 đã đưa ý kiến …
miss angel/us đã đăng hơn một năm qua
MJodella đã đưa ý kiến …
Somebody pls write sumting..hahaha đã đăng hơn một năm qua