Angel beats kanade (tenshi) Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 13

big smile
Shiina111 đã đưa ý kiến …
this clubbb is getting famous (yay yay yay)
) đã đăng hơn một năm qua
Shiina111 đã bình luận…
if my account haven't been deleted i would've gotten a medal :( hơn một năm qua
heart
alinah_09 đã đưa ý kiến …
43th~ I tình yêu Kanade~!! đã đăng hơn một năm qua
tsurara-oikawa đã bình luận…
thank bạn for joining hơn một năm qua
alinah_09 đã bình luận…
no prob! Kanade's awesome! hơn một năm qua
big smile
3ASV89 đã đưa ý kiến …
I'm người hâm mộ no. 20th! đã đăng hơn một năm qua
heartfillia đã bình luận…
yay 20 những người hâm mộ without even trying! hơn một năm qua
heart
freyafox đã đưa ý kiến …
18th~! :D đã đăng hơn một năm qua
heartfillia đã bình luận…
good luck hơn một năm qua
tongue
EmoSasuSaku đã đưa ý kiến …
17th
-.-"
Hate that damn number!!! đã đăng hơn một năm qua
heartfillia đã bình luận…
too bad but deal with it! hơn một năm qua
heartfillia đã bình luận…
i am fine thanks hơn một năm qua
EmoSasuSaku đã bình luận…
You're welcome :D hơn một năm qua
big smile
heartfillia đã đưa ý kiến …
thanks guys đã đăng hơn một năm qua
big smile
grayza_love07 đã đưa ý kiến …
I already joined. =)

Nice club. =D đã đăng hơn một năm qua
big smile
YinYin227 đã đưa ý kiến …
joined! đã đăng hơn một năm qua
heart
IamKyon đã đưa ý kiến …
Joined! tình yêu Kanade-san! đã đăng hơn một năm qua
big smile
heartfillia đã đưa ý kiến …
GOOD NEWS PEOPLE !!!! bạn WILL BE HAVING GREAT FUN! bạn WILL HAVE NEW VIDEO'SAND CLIPS ,PICTURES,POLL'S AND MOST OF ALL các diễn đàn AND ALL THE OTHER STUFF . HAVE FUN!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
Nalu-love đã bình luận…
:Dyay hơn một năm qua
heartfillia đã bình luận…
:) hơn một năm qua
big smile
doodllecake đã đưa ý kiến …
I joined :) đã đăng hơn một năm qua
cool
Nalu-love đã đưa ý kiến …
joined 4th:D awesome club đã đăng hơn một năm qua
cool
Monsterka đã đưa ý kiến …
Joined! Great club <3 đã đăng hơn một năm qua