Andrew Garfield and Emma Stone Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-5 của 5

kiss
chidolph đã đưa ý kiến …
bạn guys are amazing couple... :) đã đăng hơn một năm qua
JellyBean404 đã đưa ý kiến …
tình yêu them đã đăng hơn một năm qua
kiss
Annango1 đã đưa ý kiến …
they are my <3 <3. đã đăng hơn một năm qua
heart
Claire1896 đã đưa ý kiến …
tình yêu tình yêu tình yêu THEM!! Perfect human beings <3 đã đăng hơn một năm qua
HarryLover4Life đã đưa ý kiến …
They are such a cute couple, and b4 i even heard of andrew i really liked emma in all her phim chiếu rạp and now i tình yêu both of them sooo im very happy they r together đã đăng hơn một năm qua
syrenpirate123 đã bình luận…
me too! I tình yêu them :D they are so good togeather. I hope they stay that way!!!!! hơn một năm qua
one_a_kind4ever đã bình luận…
i know right!!! Emma is so pretty and Andrew is well.... u kno... like super hunky so they r a perfect match hơn một năm qua
romioneisthekey đã bình luận…
^Agreed. :D hơn một năm qua