Andrew Garfield and Emma Stone Updates

a video đã được thêm vào: Emma Stone on Andrew Garfield: 'I tình yêu Him Very Much' hơn một năm qua by Spencer_01
a comment was made to the poll: Who are bạn a bigger người hâm mộ of? hơn một năm qua by Tega172001
a video đã được thêm vào: emma stone and andrew Garfield hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Emma and Andrew | demons hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Emma Stone and Andrew Garfield- It's gonna be tình yêu hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: andrew + emma | classic hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Andrew Garfield & Emma Stone I Stonefield Story hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: emma stone & andrew Garfield | tình yêu tình yêu tình yêu hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Andrew Garfield & Emma Stone { All of me } hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: {All I Need - Emma Stone & Andrew Garfield} hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Emma + Andrew || Stonefield. hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Stonefield || Wherever bạn go hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Andrew Garfield & Emma Stone I This is Stonefield hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: ♥ Emma Stone and Andrew Garfield ♥ || "I tình yêu him very much.." hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: They don't know about us [Andrew+Emma♥] hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: emma stone & andrew Garfield ♥ don't stop hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Andrew + Emma || It Girl hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Emdrew Stonefield-Stutter hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Emdrew Stonefield-Mirrors hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Emdrew Stonefield-We Found tình yêu hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Emma & Andrew I what makes bạn beautiful hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Andrew Garfield - Emma Stone | Thing's I'll Never Say hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Spiderman Kiss - Saturday Night Live hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: {Andrew & Emma || shine forever} hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: emma + andrew | "..with bạn i'm brighter" hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Emma & Andrew | bạn And I hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: andrew & emma | smile hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: emma stone&andrew Garfield ; i finally found the guy of my dreams hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: #6 emma & andrew | for a lonely soul hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Andrew Garfield & Emma Stone | You'll find him tiếp theo to me hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Emma + Andrew | Stutter hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Andrew Garfield & Emma Stone | Your Beautiful Soul. hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: emma & andrew :: wonderwall hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Andrew Garfield & Emma Stone || Mirrors (; hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Emma & Andrew "i've got a crush on you; hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: andrew & emma | she's got bạn high hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Andrew & Emma || Sparks Fly hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Andrew & Emma l Lego House hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Andrew & Emma || Turning page ♥ hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: emma stone + andrew Garfield • " it girl " hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Stonefield | it came from youu hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Be Your Everything || Andrew Garfield & Emma Stone hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: •►Emdrew | "...I'm in tình yêu with my best friend..." hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: [ Emma | Andrew ] • "You're better than the best..." hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Andrew Garfield & Emma Stone ; "it just made sense" hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: emma & andrew | she makes my tim, trái tim scream color hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: ► Andrew + Emma | Fall hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: ● Emma Stone & Andrew Garfield || Perfect Two ● hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: Andrew Garfield and Emma Stone II Everytime we touch ♥ hơn một năm qua by Piu95
a video đã được thêm vào: andrew&emma | fall back in tình yêu hơn một năm qua by Piu95