ALW's Phantom of the Opera movie Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 18

Aurychansan đã đưa ý kiến …
Il migliore dopo altri đã đăng cách đây 7 tháng
smile
hanhclubbl02 đã đưa ý kiến …
Hi all, i'm new member. Add người hâm mộ me ^^ đã đăng hơn một năm qua
ayoushka1994 đã đưa ý kiến …
The âm nhạc of the night <3 <3 <3
Phantom I adore bạn ... đã đăng hơn một năm qua
nannabach đã đưa ý kiến …
Amazing biểu tượng and banner, i really tình yêu it!:-* đã đăng hơn một năm qua
AnimalsQueen đã đưa ý kiến …
I tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu X10000 THIS MOVIE! Aaaaaahhh I want to marry The Phantom! <333 đã đăng hơn một năm qua
peetaniss đã bình luận…
me to girl me to hơn một năm qua
MasqueradePhan đã bình luận…
Ooh I just LOOOOVE Erik, and I wanted to be Christine Daaé... The Phantom Of The Opera is there, inside my mind! I loooove bạn Erik!! <33333 I'm a Phan... Are bạn too?? hơn một năm qua
Bubblez14 đã đưa ý kiến …
xin chào Guys! :)

If bạn like this club, bạn will tình yêu this one!

link

I'm trying to get thêm fans, so if u added this club, I would really appreciate it. Thnx :)

xxx đã đăng hơn một năm qua
ZeroKiryuuVK đã bình luận…
Ok, I`ll join. I promise. :) hơn một năm qua
AJ96 đã đưa ý kiến …
There are only a few phim chiếu rạp that make me cry the Phantom of the Opera is one of them đã đăng hơn một năm qua
Unbound6661 đã bình luận…
true... I always cry when I see it... hơn một năm qua
Tetske20 đã bình luận…
I do cry too everytime. hơn một năm qua
fansfunsz đã bình luận…
i agree hơn một năm qua
phantommusic đã đưa ý kiến …
Probably the best movie ever made! đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã bình luận…
yes hơn một năm qua
Tetske20 đã bình luận…
I agree for the 100% :-) hơn một năm qua
fansfunsz đã bình luận…
:-)me too hơn một năm qua
blueymarie đã đưa ý kiến …
Selling extremely rare 'Phantom of the Opera' Swarovski chuỗi hạt, chuỗi hạt cườm on E-Bay. Limited edition chuỗi hạt, chuỗi hạt cườm designed for the film premiere in 2004 and được trao to all VIP's attending the gala. There is NOTHING else like it on the internet. The only one. I was appearing in another Lloyd-Webber hiển thị at the time and invited as a guest. Reluctantly, it's time to sell it on.
link

đã đăng hơn một năm qua
stellargirl4110 đã đưa ý kiến …
it is such an awesome movie!!!! i made some các bức ảnh from the movie into a video with the song Phantom of the opera in the background go check it out!!<3
link đã đăng hơn một năm qua
ZeroKiryuuVK đã bình luận…
OMG, bạn like Phantom of the Opera?!! AAAAAAAHHHH!! I tình yêu it too and btw, I added you. :D hơn một năm qua
Ada-Holloway đã đưa ý kiến …
ohhhh yyyyyyesssssssssss i got fanatic............oh my gosh đã đăng hơn một năm qua
Haley-Lautner đã bình luận…
congrats :) hơn một năm qua
Trunte75 đã đưa ý kiến …
I watched this movie i tv and I was sold ... I just tình yêu this movie and the phantom (Gerrard Butler) is amazing ... đã đăng hơn một năm qua
rosalina75 đã đưa ý kiến …
I watched this movie i tv and I was sold ... I just tình yêu this movie and the phantom (Gerrard Butler) is amazing ... đã đăng hơn một năm qua
maskedknight666 đã đưa ý kiến …
its the best movie EVER!!!! đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã bình luận…
yes hơn một năm qua
Kadega đã đưa ý kiến …
I tình yêu this movie very much! đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã bình luận…
idem hơn một năm qua
Phangirl7 đã đưa ý kiến …
This movie is awesome! All the voices are amazing and it is what introduced me to Phantom! đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã bình luận…
yes hơn một năm qua
fugiami đã đưa ý kiến …
this movie is amazing!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã bình luận…
yes hơn một năm qua
fugiami đã đưa ý kiến …
i tình yêu the phantom!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã bình luận…
idem hơn một năm qua