trả lời câu hỏi này

Sóc siêu quậy Câu Hỏi

Why is Alvin So Awesome?

In the photo,Alvin has his mũ lưỡi trai, cap on and his sweter on.why is he so awesome?
 Why is Alvin So Awesome?
 simonchipmunk89 posted hơn một năm qua
next question »

Sóc siêu quậy Các Câu Trả Lời

horseluver1616 said:
He's not LOL – Liên minh huyền thoại
SIMON'S awesome!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Zparish52 said:
Because he Is a rock ngôi sao and a leader of the chipmunks.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »