Alice(Blade) the bat Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-2 của 2

big smile
Hakuhellsing đã đưa ý kiến …
Hey! It's Puppetmaster111! :D đã đăng hơn một năm qua
sierradawn9 đã bình luận…
bạn got another account? hơn một năm qua
Hakuhellsing đã bình luận…
Yep, it's just a back up though! :D hơn một năm qua
Puppetmaster111 đã bình luận…
....? hơn một năm qua
sierradawn9 đã đưa ý kiến …
Ash:Hielloz!I just made it through an epic war between my body and my mind called the Change!I'm a full-fledged vampire bat now,with new abilities.I CAN BREATHE IN SPACE!!!!!Trust me I've tried!xDMost of my Những người bạn who are either demons hoặc camps have already Changed,so I just joined their epic ranks!Yay for me! đã đăng hơn một năm qua
sierradawn9 đã bình luận…
Vamps not campsxD! hơn một năm qua
Puppetmaster111 đã bình luận…
Safir: I changed months ago! :3 hơn một năm qua
Puppetmaster111 đã bình luận…
* Safire, sorry about that! XD hơn một năm qua