Alias Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 10

heart
laurik2007 đã đưa ý kiến …
Happy 13th anniversary ♥ Truth be told - 1.01 (9.30.01) đã đăng hơn một năm qua
miguelvidal20 đã đưa ý kiến …
link tham gia :) đã đăng hơn một năm qua
Laisalves8 đã đưa ý kiến …
Merry giáng sinh to all the những người hâm mộ of Alias!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
Laisalves8 đã đưa ý kiến …
I miss this hiển thị so much.One of the best shows that I watched. đã đăng hơn một năm qua
Thecolddamsel88 đã đưa ý kiến …
I rather miss Alias. There is nothing in comparison to it! đã đăng hơn một năm qua
big smile
luisz9 đã đưa ý kiến …
Im obsessed With Alias the episode 1x22 amazing . đã đăng hơn một năm qua
laurik2007 đã bình luận…
bạn started Alias! that is awesome!! hơn một năm qua
heart
AcidBanter đã đưa ý kiến …
Still think this was Abrams' best hiển thị ever!! đã đăng hơn một năm qua
mischievous
laurik2007 đã đưa ý kiến …
How I used to be obsessed about this show! Perfection đã đăng hơn một năm qua
hatshep2 đã đưa ý kiến …
tình yêu the quote for this club - "Out loyalties aren't flexible, we tình yêu Alias, end of story." Its such a great inside joke for những người hâm mộ about one of the best tv lines ever. Hilarious! đã đăng hơn một năm qua
o-lk-a đã đưa ý kiến …
New các hình nền added (1600x900)
xxx đã đăng hơn một năm qua