trả lời câu hỏi này

AlexSelenaRules Câu Hỏi

What's your first impression when bạn see this picture? xD

 What's your first impression when bạn see this picture? xD
 DieDieLindsey posted hơn một năm qua
next question »

AlexSelenaRules Các Câu Trả Lời

Selly_Christina said:
HOLY SHIT!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »