trả lời câu hỏi này

AlexSelenaRules Câu Hỏi

What would bạn do if bánh quế, bánh kem sữa waffle took over the world?

 DieDieLindsey posted hơn một năm qua
next question »

AlexSelenaRules Các Câu Trả Lời

icecreamqueen said:
Eat them.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »