Albert Wesker Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-4 của 4

snowcat13 đã đưa ý kiến …
i want to hug him so badly. wesker:oh no im out of here. đã đăng hơn một năm qua
WeskersGal84 đã đưa ý kiến …
Great club to a great character! He is my most yêu thích RE character other than Sergei Vladimir đã đăng hơn một năm qua
cyrus498 đã đưa ý kiến …
PEOPLE please tham gia the người hâm mộ club for albert wesker my personal FUCKING hero!!....or villian persay đã đăng hơn một năm qua
lovebellatrix21 đã bình luận…
mine too hơn một năm qua
shyboy77 đã đưa ý kiến …
dude thanks for finally creating an good người hâm mộ club i mean this guy is the best villain ever in resident evil my một giây most yêu thích it jack krauser đã đăng hơn một năm qua
zerokun889 đã bình luận…
i agree wit u hơn một năm qua
gabbyhileman đã bình luận…
Agreed hơn một năm qua