Aisaka Taiga Updates

a video đã được thêm vào: [TORADORA AMV] Ryuuji x Taiga - My Escape hơn một năm qua by -Miyuki
a video đã được thêm vào: Taiga Aisaka Compilation // Toradora hơn một năm qua by -Miyuki
a video đã được thêm vào: TORADORA! Ryuuji And Taiga とらドラ!Best Moments #1 ♥‿♥ hơn một năm qua by -Miyuki
a comment was made to the fan art: taiga hơn một năm qua by Shuy864
a comment was made to the pop quiz question: taiga's eyes are______ hơn một năm qua by TaigaAisaka98
a poll đã được thêm vào: Uh...why am I smiling on the biểu tượng thing? hơn một năm qua by TaigaAisaka98
a comment was made to the poll: What do bạn think of the English voice of Taiga? hơn một năm qua by usernameinvalid
a poll đã được thêm vào: What do bạn think of the English voice of Taiga? hơn một năm qua by Nayuki-chan
a comment was made to the fan art: taiga hơn một năm qua by Kraizter
fan art đã được thêm vào: TAKE THAT TAIGA! hơn một năm qua by animefan10846
a question đã được thêm vào: Taiga is cute but she is dangerous hơn một năm qua by Muna_Chan
a comment was made to the poll: is taiga ur fave character? hơn một năm qua by wishey
a comment was made to the poll: who should taiga date? hơn một năm qua by wishey
a reply was made to the forum post: Who do bạn think that will marry Ryuuji? hơn một năm qua by wishey
a photo đã được thêm vào: Aisaka Taiga hơn một năm qua by narutopokemon
a pop quiz question đã được thêm vào: What would bạn change of Taiga? hơn một năm qua by TaigaFanboy
a pop quiz question đã được thêm vào: What give Taiga to Ryuuji for hide the hole she make with her katana? hơn một năm qua by TaigaFanboy
a pop quiz question đã được thêm vào: When the swimming competition episode, taiga says... hơn một năm qua by TaigaFanboy
a pop quiz question đã được thêm vào: Taiga accidentaly cofess to ryuuji her tình yêu on cap... hơn một năm qua by TaigaFanboy
a wallpaper đã được thêm vào: taiga các hình nền hơn một năm qua by WINXSUPERFAN
an icon đã được thêm vào: taiga các biểu tượng hơn một năm qua by WINXSUPERFAN
a comment was made to the fan art: taiga hơn một năm qua by WINXSUPERFAN
a comment was made to the fan art: taiga hơn một năm qua by WINXSUPERFAN
a comment was made to the fan art: taiga hơn một năm qua by WINXSUPERFAN
a comment was made to the fan art: taiga hơn một năm qua by WINXSUPERFAN
a comment was made to the fan art: taiga hơn một năm qua by WINXSUPERFAN
a comment was made to the fan art: taiga hơn một năm qua by WINXSUPERFAN
a comment was made to the fan art: taiga hơn một năm qua by WINXSUPERFAN
a comment was made to the fan art: taiga hơn một năm qua by WINXSUPERFAN
a comment was made to the fan art: taiga hơn một năm qua by WINXSUPERFAN
a comment was made to the fan art: taiga hơn một năm qua by WINXSUPERFAN
a comment was made to the fan art: taiga hơn một năm qua by TuttiFrutti123
a comment was made to the fan art: taiga hơn một năm qua by WINXSUPERFAN
a comment was made to the fan art: taiga hơn một năm qua by winxtecnafan
a comment was made to the photo: taiga aisaka hơn một năm qua by WINXSUPERFAN
a comment was made to the photo: taiga aisaka hơn một năm qua by WINXSUPERFAN
a comment was made to the photo: taiga aisaka hơn một năm qua by WINXSUPERFAN
a comment was made to the photo: taiga aisaka hơn một năm qua by WINXSUPERFAN
a comment was made to the photo: taiga aisaka hơn một năm qua by WINXSUPERFAN
a comment was made to the photo: taiga aisaka hơn một năm qua by TuttiFrutti123
a comment was made to the photo: taiga aisaka hơn một năm qua by TuttiFrutti123
a comment was made to the photo: taiga aisaka hơn một năm qua by TuttiFrutti123
a comment was made to the photo: taiga aisaka hơn một năm qua by TuttiFrutti123
a comment was made to the photo: taiga hơn một năm qua by TuttiFrutti123
a pop quiz question đã được thêm vào: T/F taiga hates her father hơn một năm qua by WINXSUPERFAN
a pop quiz question đã được thêm vào: taiga full name is? hơn một năm qua by WINXSUPERFAN
a pop quiz question đã được thêm vào: T/F taiga knows how 2 swim? hơn một năm qua by WINXSUPERFAN
a pop quiz question đã được thêm vào: taiga is__________ (silly question) hơn một năm qua by WINXSUPERFAN
a pop quiz question đã được thêm vào: taiga's eyes are______ hơn một năm qua by WINXSUPERFAN
a pop quiz question đã được thêm vào: taiga loved first _______ and then she loved _____________ hơn một năm qua by WINXSUPERFAN