trả lời câu hỏi này

Aganist Racism Câu Hỏi

Why are whites unevolved

We are better i guess
 noreggin posted hơn một năm qua
next question »