Aesthetic Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

rainy
Karoii-chan đã đưa ý kiến …
Woah, this club has been very active these days! It's wonderful, really. Now... if only some generous soul could change the banner to something more... aesthetic? That'd be great. xD đã đăng hơn một năm qua
zanhar1 đã bình luận…
If bạn have any suggestions is be happy to change it; but I'm no good with banners lol. hơn một năm qua
Karoii-chan đã bình luận…
I don't have any suggestions at the moment, but I'll keep that in mind. =) hơn một năm qua
rainy
Karoii-chan đã đưa ý kiến …
Hmm, this club is gorgeous. Especially the icon. đã đăng hơn một năm qua
heart
0YouCanFly0 đã đưa ý kiến …
How does this club not have thêm fans? đã đăng hơn một năm qua