ADJL:JakexRose Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-4 của 4

smile
jake_rose_4ever đã đưa ý kiến …
link if bạn were hoặc bạn still are a người hâm mộ of American Dragon Jake Long (ADJL) then bạn should become a người hâm mộ of the club. Because everyone wants to save it, but nobody's trying to save it!! đã đăng hơn một năm qua
heart
Jakelonglover1 đã đưa ý kiến …
I tình yêu jake and rose moments!! đã đăng hơn một năm qua
jake_rose_4ever đã bình luận…
who doesn't?;) hơn một năm qua
big smile
DJDragon đã đưa ý kiến …
xin chào guys, maybe for a change, check Jake x Danika site ;) đã đăng hơn một năm qua
Jakelonglover1 đã bình luận…
Ok!! hơn một năm qua
heart
jake_rose_4ever đã đưa ý kiến …
perfect match:D đã đăng hơn một năm qua