tạo phiếu bầu

24 Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị 24 số phiếu bầu (1-100 of 583)
« trước đó   |  tiếp theo »
người hâm mộ lựa chọn: A new biểu tượng
Ended hơn một năm qua
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 11-12
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 6-7
100%
0%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Great Couple!!! Loved them!
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: A new biểu tượng
Ended hơn một năm qua
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: 10-11
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 10-11
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: 11-12
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: She was amazing and a perfect addition to 24! Computer and sarcasm queen!
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Yes! I tình yêu it!
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: No
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Yes!
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Yes! It's perfect for them!
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: No way! It deserves a 10/10 ranking all the way!
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: #12 - 1x23
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: #2 - 2x15
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: More!
60%
40%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: 1st Half- Margot Al-Harazi and Drones
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: 1st Half-Omar Hassan and Farhad Hassan
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: 1st Half-Suitcase Nukes
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: 1st Half-Heller's Kidnapping and Nuclear Reactors.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 2nd Half-Steven Saunders
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 1st Half-Nuclear Bomb
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 1st Half- Ira Gaines
67%
33%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: YES
67%
33%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: I tình yêu it!
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Twice
100%
0%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
100%
0%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: thêm than five times
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Nina Myers
75%
25%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Yes!
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Kiefer Sutherland...He's the greatest guy and the best actor! Happy Birthday!!!!!
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Curtis Manning
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Wayne Palmer
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Tony Almeida
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Frequently
67%
33%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: No
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: It's #1! None comes close!
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: một giây Wave/Syed Ali
mộ t giâ y Wave/ Syed Ali
100%
Drazen Family
0%
người hâm mộ lựa chọn: Renee Walker
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Seasons 1, 3, 5, 7, 9.
100%
0%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: 2nd! Non stop action!
67%
33%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: James Heller
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Teri Bauer
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Tony Almeida
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Season 4
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Yeah! Of course!
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Alberta Green
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Nina vs Jack/Kim
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Nadia Yassir
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Ali's torture
67%
33%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Season 7, Episode 12
100%
0%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Season 4, Episode 19
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Season 5, Episode 12
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Season 2, Episode 22
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Season 1, Episode 24
100%
0%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Jack Bauer and David Palmer
Jack Bauer and David Palmer
60%
Tony Almeida and Chloe O&# 39; Brian
40%