gần đây số phiếu bầu

người hâm mộ lựa chọn: The Personality
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Black/ King of Despair (Kekkai Sensen)
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: YES!!! 💕
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Drizella
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Adelaide Kane (Drizella)
67%
17%
người hâm mộ lựa chọn: RANA ☆ "Sometimes I feel incredibly disconnected, really uncomfortable.."
67%
33%
hòa!
33%
33%
hòa!
33%
33%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: CELINE ☆ "Dude, macaroni and cheese is the thực phẩm of the gods!"
67%
33%
hòa!
33%
33%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: RANA ☆ "When did we start letting boys dictate our happiness?"
67%
33%
hòa!
33%
33%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: elle| chris+dianna
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: elle| amber+chris
100%
0%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
người hâm mộ lựa chọn: Boruto: Naruto tiếp theo Generation
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: elle| amber+kevin
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: nic| lea+dianna
67%
33%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: elle| cory+chord
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: elle| chord+harry
67%
33%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: elle| kevin+jenna
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: elle| cory+dianna
67%
33%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: nic+maria| cory+dianna
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: elle| chord+darren
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: elle+maria| heather+naya
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: elle+maria| chris+lea
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: nic+maria| jonathan+lea
67%
33%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Like
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Neverland
83%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Wonderland
75%
25%
hòa!
50%
50%
hòa!
25%
25%
hòa!
Ends in cách đây 9 ngày
50%
50%
chưa có người hâm mộ nào bỏ phiếu
Ends in cách đây 9 ngày
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Hell Yeah!!
Hell Yeah!!
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: RANA ☆ quitting her job and taking a stand (season 6)
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: CELINE + RANA ☆ Lydia’s cancer/ Haley's depression (season 7)
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: All
All
100%
New video games, smartph- one...
0%
người hâm mộ lựa chọn: CELINE + RANA ☆ balancing being married and having a career 
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Hell Yeah!!
Hell Yeah!!
100%
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Hardass Hitman
Hardass Hitman
100%
Badass Mercenary
0%
người hâm mộ lựa chọn: ELLE ☆ Haley quits teaching/speech to her students (6x18)
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Hell Yeah!!
Hell Yeah!!
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: CELINE ☆ summary of Haley's BAMF moments: Rachel, Taylor, Chuck's mom,.. (8x18)
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: CELINE ☆ valedictorian speech (4x20)
50%
25%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: ELLE ☆ yelling at Rachel (4x14)
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ELLE ☆ black dress at Leyton wedding (6x23)
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: RANA ☆ yellow 40's áo choàng (6x11)
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Misty
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: CELINE ☆ prom dress (4x16)
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: CELINE ☆ season 4
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: CELINE + ELLE ☆ season 3
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: RANA ☆ season 4
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: RANA ☆ season 1
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: RANA ☆ season 4
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: CELINE ☆ season 9
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: CELINE ☆ haley & nathan
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: CELINE + RANA ☆ haley & lucas
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: CELINE + ELLE ☆ haley & brooke
75%
25%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: CELINE + RANA ☆ haley & jamie
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ELLE ☆ haley & quinn
50%
25%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: thaslimjim playing the role of l playing the role of judge judy
33%
22%
hòa!
40%
40%
người hâm mộ lựa chọn: ELLE ☆ haley & julian
60%
20%
người hâm mộ lựa chọn: 2
60%
20%
người hâm mộ lựa chọn: 1
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: 6
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: A new biểu tượng
Ends in cách đây 9 ngày
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: CELINE ☆ haley & julian
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Marsaxlokk, Malta
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: TyLee - Paris
67%
33%
hòa!
40%
40%
người hâm mộ lựa chọn: playing
playing
100%
being lazy
0%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: LOL – Liên minh huyền thoại – Liên minh huyền thoại
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Teen
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: A new biểu tượng
Ends in cách đây 9 ngày
67%
33%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: troian bellisario
33%
17%
người hâm mộ lựa chọn: rory&lorelai
50%
17%
người hâm mộ lựa chọn: A new biểu tượng
Ends in cách đây 9 ngày
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: luke&lorelai
67%
17%
người hâm mộ lựa chọn: lorelai gilmore
50%
33%
người hâm mộ lựa chọn: A new banner
Ends in cách đây 9 ngày
100%