ZYRIE PRINGLE

thành viên fanpop từ năm September 2014

  • Male, 28 years old
  • sumter, United States of America
  • Favorite Musician: Michael Jackson
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

zyrie đã đưa ý kiến về Michael Jackson
I wish u all would learn to tình yêu the invincible album! đã đăng hơn một năm qua
liberiangirl_mj đã bình luận…
I tình yêu all his albums ♥ and Invincible is awesome indeed. hơn một năm qua
roryandjessfan đã bình luận…
I tình yêu his Invincible album! Don't care what the media says. hơn một năm qua
Dark_Striker đã bình luận…
I tình yêu all MJ albums , Thriller and Dangeroud are my personal favorites. hơn một năm qua
Butterflies_MJJ đã bình luận…
The Invincible album was/is so underrated, what if there was an invincible tour! hơn một năm qua