Surge Alpha

thành viên fanpop từ năm March 2011

  • Male, 119 years old
  • Soviet Russia
  • Favorite TV Show: Full Metal Alchemist, Inuyasha, Swat Kats and thêm
    Favorite Movie: RED, Appleseed, Dragonball Z Cooler's Revenge, Dragonball Z: Broly một giây Coming and many thêm
    Favorite Musician: LapFox, Skrillex, Toneshifterz, Headhunterz, Noisecontrollers,and thêm
    Favorite Book or Author: Who reads? Really?
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

humphrey21 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
:) đã đăng hơn một năm qua
humphrey21 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
National điểm thưởng Day!!!! A holiday I made up!!! :)..... đã đăng hơn một năm qua
myiahedgehog trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thx for the add back! điểm thưởng for u!^^ đã đăng hơn một năm qua