Hana C

thành viên fanpop từ năm December 2008

  • Female, 24 years old
  • Dallas, Texas
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Lolly4me2 đã đưa ý kiến …
OMG HELLO ; n; bạn were mine, too. đã đăng hơn một năm qua
big smile
xcv_2013 đã đưa ý kiến về TDI duncan
Ms. Brooke Brianna Payne is back!!! Aka Duncan's little sister! đã đăng hơn một năm qua
Lolly4me2 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Chu kept the same biểu tượng for a long time. I could never do that. |3 đã đăng hơn một năm qua