thành viên fanpop từ năm June 2013

  • Female
  • Your dreams ;)
  • Favorite TV Show: Pretty Little Liars, NCIS, The Fosters, CSI: Miami
    Favorite Movie: The Advengers, all Disney movies, Bad Teacher
    Favorite Musician: Bruno Mars, paramore, 30 giây to Mars, Dj Earworm, All Time Low, biểu tượng for Hire, Panic at the disco, My chemical romance, Fall out boy
    Favorite Book or Author: The Morganvile Series, the House of Night, The Ghost and The Goth, The Heist Society, City of Bones
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

FalliNgSparks trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Please can u tham gia my club?
link đã đăng hơn một năm qua
smile
PrueFever trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Any chance I could get bạn to vote and maybe leave a bình luận in this Disney phiếu bầu I made here:

link

I'm trying to get as many Fanpoppers to vote and bình luận and your vote could really help a lot :) I'd really appreciate it as every little vote counts :) đã đăng hơn một năm qua
tongue
emo_girl1994 đã đưa ý kiến …
hii <3 đã đăng hơn một năm qua
xXDreamWriterXx đã bình luận…
Hi! hơn một năm qua