Seira

thành viên fanpop từ năm July 2018

  • Female
  • Tokyo, Nhật Bản
  • Favorite Book or Author: manga
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

JadePearlSky trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
All at once graphic tablet stopped working (︶︹︺) I wanted to ask bạn which graphics tablet is better and in which company? đã đăng cách đây một tháng 1
JadePearlSky trao các điểm thưởng cho tôi về my links
i just look at graphics tablet then to buy.My graphics tablet is not working anymore =) đã đăng cách đây 2 tháng
JadePearlSky trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
I'm good, thanks sis ;) What are seira chan doing? đã đăng cách đây 2 tháng