Chelsea Peña

thành viên fanpop từ năm March 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

xPrettyGirl_82x đã đưa ý kiến về Brucas
If bạn need to hear why I tình yêu bạn I can go on all night <3 ::swoons:: đã đăng hơn một năm qua
xoheartinohioxo đã đưa ý kiến …
Okay, i know for sure 2 of the 3 couples bạn were talking about LP & DE, but I'm not sure about the other one. LOL – Liên minh huyền thoại you've gotta tell me the 3rd one! đã đăng hơn một năm qua
Jessica4695 đã đưa ý kiến …
Of course, I also wanted to stop bởi here & wish bạn a happy birthday :)
You're amazing & one of my closest Những người bạn on here. tình yêu bạn lots <3 đã đăng hơn một năm qua
xPrettyGirl_82x đã bình luận…
I tình yêu bạn thêm Jess words cant describe <3333 Thank bạn girl! hơn một năm qua