tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

rorymariano trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Happy Thanksgiving! I personally tình yêu Gilmore Girls. I'm a big Rory/Jess and Luke/Lorelai fan, do bạn have any couple preferences? đã đăng hơn một năm qua
xKathPetrova đã đưa ý kiến về Gilmore Girls
I will buy all seasons, but I still am in the third season.I have heard that in the end of the last season was missing many coisas. I think it would be VERY cool if it had a film , as this series has done much history! follow on twitter @ GilmoreGMovie :D
Let's see what we can do! đã đăng hơn một năm qua
xKathPetrova đã đưa ý kiến về Gilmore Girls
Hi Gilmore những người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua