Joe Worthy

thành viên fanpop từ năm August 2009

  • Male, 29 years old
  • Matlock, Derbyshire, United Kingdom
  • Favorite TV Show: NCIS!!!!!, Suits!!!!!!!!!!!!, Supernatural!!!!!!!!!!!!, Chuck,Criminal Minds, Friends, Only Fools and ngựa & Mock the Week
    Favorite Movie: i'll get back to bạn on that one too many to think of
    Favorite Musician: Oasis, Stereophonics, Coldplay, The Smiths
    Favorite Book or Author: harry potter series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

pippy40 đã đưa ý kiến …
Just wanted to let bạn know I agree with bạn about ignorant people. : ) đã đăng hơn một năm qua
smile
browntyreshop đã đưa ý kiến …
Thanks for the add! have a nice day! đã đăng hơn một năm qua
worthy1990 đã bình luận…
no problem, bạn too :) hơn một năm qua
heart
NCIS_Addict_87 đã đưa ý kiến …
Happy Tiva Anniversary! đã đăng hơn một năm qua