My Wall

Next Previous
wetts2 đã đưa ý kiến …
Do people still use this site? đã đăng hơn một năm qua
wetts2 đã đưa ý kiến …
73.0, 0x131300, 5, 2, 26.1, 0.0, 1.6, 1.1, 24.3, 27.3, 0.1, 4, 0.1, 0.0, 0.2, 0.0, 1.0, 0.1, 0.7, 0.4, 0x463540, 0x550f33, 8.0, 11.7, 7, 5, 0.1, 0.8 đã đăng hơn một năm qua
wetts2 đã bình luận…
thats the rose code on the game seed link hơn một năm qua
milorox18 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I'm giving a điểm thưởng to all of my fans, thanks for being one! đã đăng hơn một năm qua
wetts2 đã đưa ý kiến về Total Drama Island
I WAS SOOOOOOO BUSSY THE PAST LIKE 9 hoặc 7 MONTHS!!!!! BUT IM HERE đã đăng hơn một năm qua
wetts2 đã bình luận…
P.S I NOTICED SOME THINGS CHANDGED hơn một năm qua
ladylyric_812 đã bình luận…
heyyyyyy.... hơn một năm qua
wetts2 đã bình luận…
cỏ khô, hay 9 mounths who had a baby? XD LOL – Liên minh huyền thoại JK hơn một năm qua
NimfaDora trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
♥♥♥♥♥♥♥H♥A♥P♥P♥Y♥♥♥♥♥N♥E♥W♥♥♥♥♥Y♥E♥A♥R♥♥♥♥♥♥♥ đã đăng hơn một năm qua
NimfaDora trao các điểm thưởng cho tôi về my links
~~~~~M~E~R~R~Y~~~C~H~R~I~S~T~M~A~S~~~~~ đã đăng hơn một năm qua
NimfaDora trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
:) đã đăng hơn một năm qua