Jorge Mojica

thành viên fanpop từ năm October 2013

  • Male, 24 years old
  • Chico, California
  • Favorite TV Show: Person of Intrest
    Favorite Movie: Flyboys, Alpha and Omega
    Favorite Musician: Usher
    Favorite Book or Author: Quad
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

cgriffiths323 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
xin chào nice pic đã đăng hơn một năm qua
westernunit-211 đã bình luận…
thanks, I picked it out when I joined fanpop. hơn một năm qua
LoneOmega trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I'm doing good, friend, thanks for asking ! How about bạn ? đã đăng hơn một năm qua
LoneOmega đã bình luận…
Good to know ^-^ hơn một năm qua
big smile
Slenderwolf trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Thx, gonna make ep 5 & watch the rest of your article! đã đăng hơn một năm qua