thành viên fanpop từ năm August 2007

  • Male
  • Hong-Kong, California
  • Favorite Movie: UHF
    Favorite Musician: Wierd Al and Alien Ant Farm(Their symbol my avatar)
    Favorite Book or Author: I hate to read I would rather run from zombies(then again that would be cool!)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

PuppyLover10009 đã đưa ý kiến …
email address please? I run fanpop Magizine. Only shown online. :D đã đăng hơn một năm qua
Temptasia trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
And another for hating to read as much as I do. That is exactly how I feel about it! đã đăng hơn một năm qua
Temptasia trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I tình yêu the art bạn added to the personal art spot. That rocks! Keep up the great work! đã đăng hơn một năm qua