Kelsey Dominik

thành viên fanpop từ năm February 2013

  • 21 years old
  • El paso, Texas
  • Favorite Movie: Hop
    Favorite Musician: Kelly Clarkson
    Favorite Book or Author: Twilight
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

smirk
welsey2003 đã đưa ý kiến về Kelly Clarkson
At the Grammys when she sang that song it was beautyful đã đăng hơn một năm qua
efuent03 đã bình luận…
Yep hơn một năm qua