Roberth Johnson

thành viên fanpop từ năm February 2010

  • Male, 44 years old
  • Kungsängen, Sweden
  • Favorite TV Show: hàng đầu, đầu trang Model, Queer eye, Project runway, The Fashion Show, Hell's Kitchen, hàng đầu, đầu trang Chef
    Favorite Movie: Flying Daggers, Shogun
    Favorite Musician: Tamer Hosny, Reda Taliani, classical music, harmonical music, Ozzy Osbourne, Queen, Scooter
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

weedolove đã đưa ý kiến …
How do I become a người hâm mộ of somebody?? đã đăng hơn một năm qua
weedolove đã đưa ý kiến về R.M.S. Titanic
Titanic had two sisterships, the Olympic and the Brittanic, and Olympic was the onlyone that survived, both the Titanic and the Brittainc sank, and Olympic was dismantled in the năm 1937. đã đăng hơn một năm qua
katealphawolf đã bình luận…
Thats a shame, they should have saved the Olympic, she resembled the Titanic in so many ways. hơn một năm qua
Monteith_Girl27 đã bình luận…
What?!? That's horrible, they should've kept the Olympic because it was the sister ship of Titanic!!! hơn một năm qua
weedolove đã bình luận…
It was because the Marketcrash in 1929 that the Olympic was dismanted, it gave a lot of jobs, nearly 15 000 employhments, and it began in 1935- hơn một năm qua
weedolove đã bình luận…
And that concludes the White ngôi sao Linesisters, it was their fate to disappear. hơn một năm qua
meh
weedolove đã đưa ý kiến …
Why is my G.N.G. club gone, how do I find it again???????????????? đã đăng hơn một năm qua