Mary-Elizabeth (aka Mary Beth)

thành viên fanpop từ năm September 2008

  • Female, 28 years old
  • Florida
  • Favorite TV Show: #1 One cây đồi núi, hill #2 Những người bạn #3 What I Like About bạn #4 Beverly Hills 90210 #5 90210 #6 Frasier #7 Project đường băng #8 American Idol
    Favorite Movie: Moulin Rouge hoặc Cold Mountain (I can't pick one over the other, but I tình yêu Nicole Kidman, and she is great in both)
    Favorite Musician: Call me old school, but Celine Dion, baby!
    Favorite Book or Author: Wuthering Heights bởi Emily Bronte and the Twilight series...Edward is my soul mate
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

larissad đã đưa ý kiến …
Hi, what's your yêu thích episode on What i like about you? My favorite's Working girls, Roommates, Cool older sister & thêm đã đăng hơn một năm qua
yourartmatters trao các điểm thưởng cho tôi về my images
wise words sweetie, wise words xxx đã đăng hơn một năm qua
bRiNnAyCuLlEn trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
your bài viết on the bev hills- new 90210 character connections was awesome! LOL – Liên minh huyền thoại : ) đã đăng hơn một năm qua