Jessi Lopez

thành viên fanpop từ năm November 2009

  • Female, 26 years old
  • Jackson, MI
  • Favorite TV Show: Xena Warrior Princess, Battlestar Galactica, Fringe, Dollhouse, Buffy the Vampire Slayer, Smallville, Supernatural, Kyle XY, Angel, ngôi sao Trek
    Favorite Movie: Now & Then, Tuck Everlasting, The Good Son, Dead Poets Society, Good Will Hunting, Remember the Titans
    Favorite Musician: Missy Higgins, Meiko, S Club 7, Dixie Chicks
    Favorite Book or Author: Tuck Everlasting, Speak, Thirteen Reasons Why, Virgin Suicides, Pages For bạn
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

unlivedlife đã đưa ý kiến …
Will forever tình yêu Kyle XY! đã đăng hơn một năm qua
LOTRlover trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
lol...thanx so much!...I know! but Starpollo and LOTR are basically the best ships:)...superior in way:D...hehe đã đăng hơn một năm qua
Seddie4Ever trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
For being a Clark/Alicia fan. :D đã đăng hơn một năm qua