I'M UNKNOWN

thành viên fanpop từ năm July 2012

  • 19 years old
  • Florida
  • Favorite TV Show: Adventure time, Regular show,
    Favorite Movie: any Pixar/Disney, Disney, Warner Brothers, Người dơi series/movies, indiana jones series, mèo don't dance.
    Favorite Musician: Daft Punk, Skrillex, Phil Collins, Boston, Aerosmith, RUN D.M.C, ZZ top, the almand brothers, Motley Crue.
    Favorite Book or Author: Diary Of A Wimpy Kid, Harry Potter, Stephen King, Time magazine, Life magazine.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

unknownguy222 đã đưa ý kiến về Adventure Time
Hey, new Adventure Time episode...Finn gets a new sword after all the swords he went through including the sword made out of the blood of keeoth the demon. So Finn gets a new sword. NEW episode coming up on 1/19/14 đã đăng hơn một năm qua
True-Finn-Fan đã bình luận…
that's tomorrow... on a sunday? hơn một năm qua
unknownguy222 đã bình luận…
dangt i mean 1/20/14......:( hơn một năm qua
makemesmile1000 đã bình luận…
That's gonna be Tuesday for me... hơn một năm qua
UTookEnchilada đã đưa ý kiến …
Thankies for becoming my fan! ^^ đã đăng hơn một năm qua
unknownguy222 đã bình luận…
:3 u r welcome hơn một năm qua
unknownguy222 đã đưa ý kiến về Adventure Time
Even though I don't know any of you....your my best friends!!!! đã đăng hơn một năm qua
True-Finn-Fan đã bình luận…
good ta know :3 hơn một năm qua
makemesmile1000 đã bình luận…
Okay :3 hơn một năm qua